THÙNG ĐÁ

THÙNG ĐÁ

 Hình Ảnh   Sản phẩm+   Mã sản phẩm 
Thùng đá 06 lít  Thùng đá 06 lít   ICE06 
Thùng đá 12 lít  Thùng đá 12 lít   ICE12 
Thùng đá 125 lít  Thùng đá 125 lít   ICE125 
Thùng đá 20 lít  Thùng đá 20 lít   ICE20 
Thùng đá 24 lít  Thùng đá 24 lít   ICE24 
Thùng đá 34 lít  Thùng đá 34 lít   ICE34 
Thùng đá 45 lít  Thùng đá 45 lít   ICE45 
Thùng đá 48 lít  Thùng đá 48 lít   ICE48 
Thùng đá 60 lít  Thùng đá 60 lít   ICE60 
Thùng đá 85 lít  Thùng đá 85 lít   ICE85 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

My status

Tel: 08-62790376

Fax: 08-39618746

HP: 0120 865 2740

Email:

huyen@congnghiepvietxanh.com.vn

clear-bug-div
PALLET CHẤT LƯỢNGUA-11556303-1