PALLET NHỰA 1.2M x 1.0M

PALLET NHỰA 1.2M x 1.0M

 Hình Ảnh   Sản phẩm+   Mã sản phẩm 
Pallet nhựa hai mặt PL01HG  Pallet nhựa hai mặt PL01HG   PL01HG 
Pallet nhựa hai mặt PL02HG  Pallet nhựa hai mặt PL02HG   PL02HG 
Pallet nhựa hai mặt PL403  Pallet nhựa hai mặt PL403   PL403 
Pallet nhựa PL01LS  Pallet nhựa PL01LS   PL01LS 
Pallet nhựa PL04LK  Pallet nhựa PL04LK   PL04LK 
Pallet nhựa PL05LK  Pallet nhựa PL05LK   PL05LK 
Pallet nhựa PL08LK  Pallet nhựa PL08LK   PL08LK 
Pallet nhựa PL10LK  Pallet nhựa PL10LK   PL10LK 
Pallet nhựa PL11LK  Pallet nhựa PL11LK   PL11LK 
Pallet nhựa PL12LK  Pallet nhựa PL12LK   PL12LK 
Pallet nhựa PL466  Pallet nhựa PL466   PL466 
Pallet nhựa PL480  Pallet nhựa PL480   PL480 
Pallet nhựa SG1210  Pallet nhựa SG1210   SG1210 
Pallet nhựa SG1210C1  Pallet nhựa SG1210C1   SG1210C1 
Pallet nhựa SG1210C2  Pallet nhựa SG1210C2   SG1210C2 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

My status

Tel: 08-62790376

Fax: 08-39618746

HP: 0120 865 2740

Email:

huyen@congnghiepvietxanh.com.vn

clear-bug-div
PALLET CHẤT LƯỢNGUA-11556303-1