THÙNG RÁC NHỰA

THÙNG RÁC NHỰA

THÙNG RÁC NHỰA 120L VÀ 240L
THÙNG RÁC NHỰA 120L VÀ 240L
THÙNG RÁC NHỰA 55L VÀ 95L
THÙNG RÁC NHỰA 55L VÀ 95L
THÙNG RÁC NHỰA 660L
THÙNG RÁC NHỰA 660L
THÙNG RÁC NHỰA TRONG NHÀ
THÙNG RÁC NHỰA TRONG NHÀ
THÙNG RÁC NHỰA

THÙNG RÁC NHỰA

 Hình Ảnh   Sản phẩm+   Mã sản phẩm 
Thùng rác 2 bánh xe MGB140  Thùng rác 2 bánh xe MGB140

- Dung tích 120 lít

 
 MGB140 
Thùng rác 2 bánh xe MGB240  Thùng rác 2 bánh xe MGB240

- Dung tích 240 lít

 
 MGB240 
Thùng rác 2 bánh xe MGB240K  Thùng rác 2 bánh xe MGB240K

- Dung tích 240 lít

 
 MGB240K 
Thùng rác 2 bánh xe MGB240N  Thùng rác 2 bánh xe MGB240N

- Dung tích 240 lít

 
 MGB240N 
Thùng rác 2 bánh xe TR120  Thùng rác 2 bánh xe TR120

- Dung tích 120 lít

 
 TR120 
Thùng rác 2 bánh xe VX120  Thùng rác 2 bánh xe VX120

- Dung tích 120 lít

 
 VX120 
Thùng rác 2 bánh xe VX240  Thùng rác 2 bánh xe VX240

- Dung tích 240 lít

 
 VX240 
Thùng rác FTR005  Thùng rác FTR005

- Dung tích 55 lít

 
 FTR005 
Thùng rác FTR006  Thùng rác FTR006

- Dung tích 55 lít

 
 FTR006 
Thùng rác FTR010  Thùng rác FTR010   FTR010 
Thùng rác FTR011  Thùng rác FTR011   FTR011 
Thùng rác FTR019  Thùng rác FTR019   FTR019 
Thùng rác FTR660  Thùng rác FTR660   FTR660 
Thùng rác MGB95N1BX  Thùng rác MGB95N1BX

- Dung tích 95 lít

 
 MGB95N1BX 
Thùng rác MGB95N1D  Thùng rác MGB95N1D

- Dung tích 95 lít

 
 MGB95N1D 
Thùng rác MGB95N2  Thùng rác MGB95N2

- Dung tích 95 lít

 
 MGB95N2 
Thùng rác nắp lật  Thùng rác nắp lật   NL 
Thùng rác nhựa PP  Thùng rác nhựa PP   PP 
Thùng rác treo FTR007N1  Thùng rác treo FTR007N1

- Dung tích 55 lít

 
 FTR007N1 
Thùng rác treo FTR007N2  Thùng rác treo FTR007N2

- Dung tích 2x55 lít

 
 FTR007N2 
Thùng rác đạp chân MGB009  Thùng rác đạp chân MGB009

- Dung tích 7 lít

 
 MGB009 
Thùng rác đạp chân MGB015  Thùng rác đạp chân MGB015

- Dung tích 15 lít

 
 MGB015 
Thùng rác đạp chân MGB025  Thùng rác đạp chân MGB025

- Dung tích 20 lít

 
 MGB025 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

My status

Tel: 08-62790376

Fax: 08-39618746

HP: 0120 865 2740

Email:

huyen@congnghiepvietxanh.com.vn

clear-bug-div
PALLET CHẤT LƯỢNGUA-11556303-1