Công ty TNHH Sản Xuất Việt Xanh Trang chủ  Hotline (028) 6279.0376  -  098 442 3150 (zalo)

Viet Xanh

So sánh sản phẩm (0)


Pallet nhựa hai mặt PL02HG

Pallet nhựa hai mặt PL02HG

- Kích thước 1200x1000x145mm - Tải trọng động 1500 kg - Tải trọng tĩnh 4000 kg - Trọng lượng 24 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa hai mặt PL403

Pallet nhựa hai mặt PL403

- Kích thước 1200x1000x150mm - Tải trọng động 1200 kg - Tải trọng tĩnh 5000 kg - Trọng lượng 21 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa lõi sắt PL10LK

Pallet nhựa lõi sắt PL10LK

- Kích thước 1200x1000x150mm - Tải trọng động 2400 kg - Tải trọng tĩnh 5000 kg - Trọng lượng 18.6 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa lõi sắt PL466-LS

Pallet nhựa lõi sắt PL466-LS

- Kích thước 1200x1000x150mm- Tải trọng động 1600 kg- Tải trọng tĩnh 5000 kg- Trọng lượng 18 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa lõi sắt PL704-LS

Pallet nhựa lõi sắt PL704-LS

- Kích thước 1200x1000x150mm- Tải trọng động 2000 kg- Tải trọng tĩnh 5000 kg- Trọng lượng 18.3 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa mặt liền PL121012

Pallet nhựa mặt liền PL121012

- Kích thước 1200x1000x120mm - Tải trọng động 1000 kg - Tải trọng tĩnh 3000 kg - Trọng lượng 12.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa P011203-1

Pallet nhựa P011203-1

Kích thước 1000x600x78mm Tải trọng động 400 kg Tải trọng tĩnh 1000 kg Trọng lượng 5.6 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL01LK

Pallet nhựa PL01LK

- Kích thước 1200x800x180mm - Tải trọng động 1000 kg - Tải trọng tĩnh 4000 kg - Trọng lượng 18 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL01LS

Pallet nhựa PL01LS

- Kích thước 1200x1000x150mm - Tải trọng động 1000 kg - Tải trọng tĩnh 3000 kg - Trọng lượng 15.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL02LS

Pallet nhựa PL02LS

- Kích thước 1200x1000x78mm - Tải trọng động 800 kg - Tải trọng tĩnh 3000 kg - Trọng lượng 12.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL03LS

Pallet nhựa PL03LS

- Kích thước 1200x1000x78mm - Tải trọng động 800 kg - Tải trọng tĩnh 3000 kg - Trọng lượng 13.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL04LK

Pallet nhựa PL04LK

- Kích thước 1200x1000x150mm- Tải trọng động 1000 kg- Tải trọng tĩnh 4000 kg- Trọng lượng 17.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL04LS

Pallet nhựa PL04LS

- Kích thước 1000x600x100mm - Tải trọng động 300 kg - Tải trọng tĩnh 1000 kg - Trọng lượng 5.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL05LK

Pallet nhựa PL05LK

- Kích thước 1200x1000x150mm - Tải trọng động 1000 kg - Tải trọng tĩnh 4000 kg - Trọng lượng 24.8 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL06LK

Pallet nhựa PL06LK

Kích thước 1100x1100x150mm Tải trọng động 1000 kg Tải trọng tĩnh 4000 kg Trọng lượng 18.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL07LS

Pallet nhựa PL07LS

- Kích thước 600x600x100mm - Tải trọng động 0 kg - Tải trọng tĩnh 100 kg - Trọng lượng 3 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL08LK

Pallet nhựa PL08LK

- Kích thước 1200x1000x145mm- Tải trọng động 600 kg- Tải trọng tĩnh 2400 kg- Trọng lượng 10 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL09LK

Pallet nhựa PL09LK

- Kích thước 1100x1100x150mm- Tải trọng động 1000 kg- Tải trọng tĩnh 4000 kg- Trọng lượng 11 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL11LK

Pallet nhựa PL11LK

Kích thước 1200x1000x150mm Tải trọng động 1000 kg Tải trọng tĩnh 4000 kg Trọng lượng 14.4 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL121016

Pallet nhựa PL121016

- Kích thước 1200x1000x160mm - Tải trọng động 1000 kg - Tải trọng tĩnh 4000 kg - Trọng lượng 13.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL1210ĐT

Pallet nhựa PL1210ĐT

- Kích thước 1200x1000x150mm - Tải trọng động 1000 kg - Tải trọng tĩnh 3000 kg - Trọng lượng 13.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL12LK

Pallet nhựa PL12LK

- Kích thước 1200x1000x150mm - Tải trọng động 1000 kg - Tải trọng tĩnh 4000 kg - Trọng lượng 24.8 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL327

Pallet nhựa PL327

- Kích thước 1070x600x96mm- Tải trọng động 300 kg- Tải trọng tĩnh 1000 kg- Trọng lượng 5.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL466

Pallet nhựa PL466

- Kích thước 1200x1000x150mm- Tải trọng động 1000 kg- Tải trọng tĩnh 4000 kg- Trọng lượng 15 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL480

Pallet nhựa PL480

- Kích thước 1200x1000x150mm- Tải trọng động 800 kg- Tải trọng tĩnh 2500 kg- Trọng lượng 11 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL481

Pallet nhựa PL481

- Kích thước 1100x1100x125mm- Tải trọng động 700 kg- Tải trọng tĩnh 2400 kg- Trọng lượng 7.5 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL496

Pallet nhựa PL496

- Kích thước 1200x1000x78mm - Tải trọng động 1000 kg - Tải trọng tĩnh 3000 kg - Trọng lượng 13 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa PL704

Pallet nhựa PL704

- Kích thước 1200x1000x150mm- Tải trọng động 1000 kg- Tải trọng tĩnh 3000 kg- Trọng lượng 13.3 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa đen 1000x1000x120mm

Pallet nhựa đen 1000x1000x120mm

- Kích thước 1000x1000x120mm- Tải trọng động 800 kg- Tải trọng tĩnh 2500 kg- Trọng lượng 7.1 kg..

0 VND Giá chưa thuế VAT: 0 VND

Pallet nhựa đen 1100x1100x120mm

Pallet nhựa đen 1100x1100x120mm

- Kích thước 1100x1100x120mm- Tải trọng động 800 kg- Tải trọng tĩnh 2500 kg- Trọng lượng 7.5 kg..

319.000 VND Giá chưa thuế VAT: 290.000 VND

Hiển thị 31 đến 60 trong 125 (5 Trang)